Schůze

28.11.2023

Detaily schůze SVJ Boršovská 1148/1,3,5

Body schůze
 • Zahájení a prezence vlastníků
 • Volba orgánů shromáždění
 • Schválení řádné účetní závěrky 2022
 • Zpráva o činnosti výboru za rok 2022
 • Stanovy a domovní řád
 • Plánované opravy a investice v roce 2023-25
 • Užívání a rekonstrukce společných prostor
Kdy a kde
 • 28.11.2023 od 18:30h
 • Jako obvykle sušárna vchod č.1
 • Prosíme o účast min 50% majitelů bytů

Společenství vlastníků Boršovská 1147/1, 1148/3, 1149/5, České Budějovice
Se sídlem: Boršovská 1148/3, České Budějovice 7, 370 07 České Budějovice

Spisová značka S 1708/KSCB Krajský soud v Českých Budějovicích, IČ: 26076501

8. Ukončení shromáždění

Ad.3 a 4)
Dlouhodobá záloha (fond oprav) – rok 2022

 • Stav k 1.11.2022 – „důvěrné bude předloženo na shromáždění“
 • Tvorba – „důvěrné bude předloženo na shromáždění“
 • Čerpání – „důvěrné bude předloženo na shromáždění“
  o Výměna radiátorů – „důvěrné bude předloženo na shromáždění“
  o Revize a deratizace – „důvěrné bude předloženo na shromáždění“
  o Digitalizace projektu bytového domu – „důvěrné bude předloženo na shromáždění“
  o Ostatní (drobné opravy a služby atd.) – „důvěrné bude předloženo na shromáždění“
 • Stav k 31.12.2021 – „důvěrné bude předloženo na shromáždění“
  Ad. 5)
  Viz samostatné přílohy
  Ad. 6)
  Rok 2023–2025
 • Plán k diskusi a ke schválení shromážděním
  o Oprava fasády a balkonů (včetně zateplení(?))
  o Možnosti dotace –
  https://novazelenausporam.cz/dokument/3378
  o Odhadované náklady na revitalizaci bytového domu (kompletní
  zateplení + oprava balkónů) bez dotace „důvěrné bude předloženo na shromáždění“
  o Vymalování společných prostor – chodby a vestibuly
 • Již schváleno shromážděním a překlopeno do dalších let
  o Vypracování energetického štítku
  o Výměna radiátorů – běží průběžně
  o Výměna poškozených parapetů
  o Výměna světel ve společných prostorách – hotovo v roce 2023
  o Výměna zámků u vchodových dveří do domu –hotovo v roce 2023
  o Oprava hromosvodů
  Společenství vlastníků Boršovská 1147/1, 1148/3, 1149/5, České Budějovice
  Se sídlem: Boršovská 1148/3, České Budějovice 7, 370 07 České Budějovice

Spisová značka S 1708/KSCB Krajský soud v Českých Budějovicích, IČ: 26076501

2
Ad. 7)
Společné prostory navržené k rekonstrukci:

 • Sušárna Boršovská 3
 • Odhadované náklady „důvěrné bude předloženo na shromáždění“
 • Navrhovaná změna užívání místnosti na “Cvičící místnost”
 • Navrhovaný řád pro “Cvičící místnost” viz příloha emailu
 • Vizualizace je uvedena na těchto www stránkách zde : popis rekonstrukce

Proběhlo 15.12.2022

Detaily schůze SVJ Boršovská 1148/1,3,5

Body schůze
 • bude doplněno
Kdy a kde
 • 15.12.2022 od 19h
 • jako obvykle sušárna vchod č.1
 • prosíme o účast min 50% majitelů bytů